Üretim Takip

Fatura işlerine daha az vakit ayırın, tahsilatlarınıza odaklanın !


Üretimde gerekli olan hammadde ve miktarları girerek reçete oluşturabilirsiniz.

Oluşturulan reçetelerden üretim miktarlarını girerek kolayca üretim fişleri oluşturabilirsiniz..

Ön Muhasebe ile entegrayonlu çalışarak, stok takibinizi kontrol edebilirsiniz.

Farklı birimlerde girerek, tek birim üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Üretim planlama yapabilirsiniz. Üretim planlaması yaparak malzeme ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz.

Detaylı üretim raporları ile geçmişe yönelik üretimlerinizi görebilirsiniz.

Üretim maliyetlerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Üretim Takip
Üretim Takip
Üretim Takip